Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

TOW

Výcvik vlekára (TOW) - Po absolvovaní kurzu je pilot oprávnený na vleky vetroňov alebo transparentov

PPL(A)

Výcvikový kurz pre získanie preukazu spôsobilosti súkromného pilota PPL(A) je základom pre všetky pokračovacie výcviky až po dopravného pilota.

Rozdieľ. výcvik

Výcvik pre rozšírenie preukazu pilota ľahkých lietadiel LAPL(A) na preukaz súkromného pilota PPL(A) podľa individuálne schválenej osnovy pre doplnenie potrebných teoretických a praktických vedomostí.

LAPL(A)

Licencia pilota ľahkých lietadiel LAPL(A) (Light Aircraft Pilot Licence) je určená predovšetkým pre tých, ktorí nemajú ambíciu stať sa dopravným pilotom, ale lietanie sa pre nich stane koníčkom alebo zábavou.