Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

TOW

Výcvik vlekára (TOW) - Po absolvovaní kurzu je pilot oprávnený na vleky vetroňov alebo transparentov

PPL(A)

Výcvikový kurz pre získanie preukazu spôsobilosti súkromného pilota PPL(A) je základom pre všetky pokračovacie výcviky až po dopravného pilota.

Rozdieľ. výcvik

Výcvik pre rozšírenie preukazu pilota ľahkých lietadiel LAPL(A) na preukaz súkromného pilota PPL(A) podľa individuálne schválenej osnovy pre doplnenie potrebných teoretických a praktických vedomostí.

LAPL(A)

Licencia pilota ľahkých lietadiel LAPL(A) (Light Aircraft Pilot Licence) je určená predovšetkým pre tých, ktorí nemajú ambíciu stať sa dopravným pilotom, ale lietanie sa pre nich stane koníčkom alebo zábavou.

One cabin crew onboard

Unique opportunity to experience the responsibility of a flight attendant aboard of a private jet.

Widebody / Multiple crews onboard

This course is great for students who wish to work for a large international airline or charters.

Advanced customer service training

For a private jets rental company it is extremely important to perform excellent service onboard.

Flight engineer / Aircraft captain

About reading the plane's mechanical instruments and monitoring all the computer systems.